سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(52.63%) 40
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(15.78%) 12
کسب درآمد از آپلود
(7.894%) 6
کسب درآمد از سورف
(3.947%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(2.631%) 2
کسب درآمد از پاپ آپ
(17.10%) 13
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 76