سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(53.33%) 40
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(16%) 12
کسب درآمد از آپلود
(8%) 6
کسب درآمد از سورف
(4%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.333%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(17.33%) 13
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 75