سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(53.84%) 42
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(15.38%) 12
کسب درآمد از آپلود
(7.692%) 6
کسب درآمد از سورف
(3.846%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(2.564%) 2
کسب درآمد از پاپ آپ
(16.66%) 13
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 78