سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(52.38%) 44
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(15.47%) 13
کسب درآمد از آپلود
(7.142%) 6
کسب درآمد از سورف
(3.571%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(3.571%) 3
کسب درآمد از پاپ آپ
(17.85%) 15
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 84