سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(52.11%) 37
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(16.90%) 12
کسب درآمد از آپلود
(7.042%) 5
کسب درآمد از سورف
(4.225%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.408%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.30%) 13
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 71