سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(51.42%) 36
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(17.14%) 12
کسب درآمد از آپلود
(7.142%) 5
کسب درآمد از سورف
(4.285%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.428%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.57%) 13
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 70