سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(52.17%) 36
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(15.94%) 11
کسب درآمد از آپلود
(7.246%) 5
کسب درآمد از سورف
(4.347%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.449%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.84%) 13
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 69